Olen psykoterapeutti (Valvira), paripsykoterapeutti ja erityistason perheterapeutti. Minulla on Kela-pätevyys paripsykoterapiassa, perheterapiassa ja vanhempainohjauksessa. Olen toiminut pitkään perheneuvojana perheneuvolassa parien ja perheiden parissa.

Tarjoan paripsykoterapiaa, pariterapiaa, perheterapiaa ja psykoterapeuttista keskusteluapua yksilöille, pareille ja perheille parisuhteeseen, perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Parisuhdeterapiassa viitekehykseni on Tunnekeskeinen pariterapia, Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT sekä myös psykoanalyyttinen paripsykoterapia. Tapaan eri ikäisiä ja parisuhteen eri kehitysvaiheissa olevia pareja. Työskentelyn kautta mahdollistuu myös sukupolvisuuden tarkastelu suhdekokemuksineen ja mahdollisine traumoineen. Paripsykoterapeuttisen koulutukseni lisäksi minulla on laajasti traumaterapeuttista koulutusta, mikä myös näkyy lähestymistavassani.

Parisuhteessa ja perheen elämän vaiheissa kohdataan monenlaisia kehityksellisiä vaiheita, myös odottamattomia ja ennakoimattomia muutoksia ja menetyksiä, mikä asettaa parisuhteen, vanhemmuuden ja perhesuhteet uusien haasteiden eteen.

Parisuhdeterapiaan hakeudutaan usein tilanteissa, kun ristiriidat ja riidat kuluttavat suhdetta ja ollaan tultu kulminaatiopisteeseen, jossa entinen ei voi enää jatkua. Pariterapiassa haetaan muutosta parisuhteen kommunikaatioon, läheisyyteen, seksuaalisuuteen, vuorovaikutukseen. Toisinaan pariterapiaan hakeudutaan tilanteessa, jossa jo pohditaan eroa ratkaisuna ja vaihtoehtona suhteen jumiutuneeseen tilanteeseen. Näissäkin tilanteissa voidaan yhdessä pohtia parisuhteen jatkumisen edellytyksiä tai sitten parisuhteen päättymistä ja tulevaisuutta eron jälkeen.

Terapia on prosessi, jossa sitoutuminen on olennaista. Yhdessä sovitaan tavoitteet työskentelylle, käyntimäärät ja käyntien tiheys. Sitoudun sekä lyhytkestoisiin että pitempiaikaisiin asiakassuhteisiin.

Parisuhdeterapiaan tullaan yleensä yhdessä, mutta apua voi hakea myös yksin. Minulle voi varata ajan myös yksilökäynneille psykoterapeuttisiin keskusteluihin.